ปิยมหาราช

วันที่ 23 ต.ค. 2564 เมื่อเวลาประมาณ 08.30 น. คณะผู้บริหารและครูบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  ณ ที่ว่าการอำเภอหัวตะพาน โอกาสนี้
ผู้อำนวยการวางพวงมาลาจำนวน 1 พวง ถวายเคารพ เป็นอันเสร็จพิธี