ประกาศงดการใช้สนามกีฬาภายในโรงเรียนทุกประเภท

เนื่องจาก โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม มีการติดเชื้อไวรัสในโรงเรียน
จึงห้ามใช้สนามกีฬาทุกประเภทในโรงเรียน
ตั้งแต่วันที่ 11-30 พย 64
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้