กีฬา-กรีฑาภายใน โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม “ดำ-แดงเกมส์” ประจำปี 2564

กีฬา-กรีฑาภายใน โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม “ดำ-แดงเกมส์” ประจำปี 2564

ภาพกิจกรรม 1:  https://www.facebook.com/huataphanwit

ภาพกิจกรรม 2: https://drive.google.com/drive/folders/1sTYqZ1g8P14Z-pW2z80og16EzwDPxXEE?usp=sharing