กลุ่มเรา..ภูมิใจไทอำนาจ ร่วมบริจาคหน้ากากอนามัย เพื่อนักเรียน

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ได้รับการสนับสนุน หน้ากาอนามัย ให้กับนักเรียน
โดย กลุ่ม เรา…ภูมิใจไทอำนาจ ประสานงานโดย คุณสุขสมรวย วันทนียกุล (เจ้รวย)

ภาพกิจกรรม: https://drive.google.com/drive/folders/15abFEjGmKwSKY_8ZokUBYDcj2GGXDFjM?usp=sharing