คณะกรรมการนิเทศ ติดตามความพร้อมในการจัดการศึกษา 1/2565

คณะกรรมการนิเทศ ติดตามความพร้อมในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565

ณ อาคารไทหัวตะพาน โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม