เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริจาคโลหิตมีส่วนร่วมในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยความสมัครใจ
ไม่หวังสิ่งตอบแทน
และเพิ่มจำนวนการบริจาคโลหิต ช่วยให้มีจำนวนโลหิตสำรองเพิ่มขึ้น ทั้งนี้โลหิตที่ได้รับบริจาค 1 ถุง
ยังสามารถนำไปปั่นแยกส่วนประกอบต่าง ๆ
อาทิ เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด เป็นต้น
เพื่อนำไปใช้ตรงความต้องการของผู้ป่วยได้อีกด้วย
บริจากได้ที่  หอประชุมโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ในวันที่ 11 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป