ประกวดวาดภาพ “ใต้ร่มพระบารมี พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในดวงใจ”

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมร่วมกับมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.
เพื่อเด็กและเยาวชน จัดอบรมประกวดวาดภาพ“ใต้ร่มพระบารมี พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในดวงใจ”
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ภาพกิจกรรม : Click