กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความจงรักภัคดี
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี ณ หอประชุมโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม

ภาพกิจกรรม:CLICK