วันปิยมหาราช

คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหัวตะพานวิทยาค ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอหัวตะพาน