พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๕

 พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๕
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ (ตรงกับวันที่ ๒๕ พฤศจิกายนของทุกๆปี)
ณ ลานหน้าเสาธงโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความมีระเบียบวินัย และการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ในวันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕