การแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายใน(ดำ-แดง เกมส์) ปีการศึกษา 2565

การแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายใน(ดำแดง เกมส์) ปีการศึกษา 2565
ระหว่างวันที่   27-29  ธันวาคม 2565

ภาพกิจกรรม : คลิกที่นี่