ชนะเลิศอันดับ 1โครงการโรงเรียนรักษาศีล 5

ชนะเลิศอันดับ 1
พร้อมถ้วยรางวัลและ
ทุนการศึกษา 26,000บาท

 

โครงการโรงเรียนรักษาศีล 5เชิงคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น
พัฒนาเยาวชนด้วยนวัตกรรม7 กิจวัตรความดีสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษ 21

ภาพกิจกรรม : https://drive.google.com/drive/folders/1o_h244K6bGwqBpvVDMjYx-AYB_6kDsek?usp=sharing

วัดปากน้ำภาษีเจริญ เลขที่ 300
ถนนรัชมงคลประสาธน์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160