โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม

ปฎิทินกิจกรรม

สาร์สจากผู้อำนวยการโรงเรียน

สวัสดีครับท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคน
             ปีการศึกษา 2564 นี้นับเป็นอีกปีแห่งความท้าทายในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นและภาระงานทางด้านสาธารณสุขก็เริ่มเข้าขั้นวิกฤติกระทั่งรัฐบาลได้มีการประกาศ Lock down เพื่อให้เราผ่านวิกฤตินี้ไปได้ เราทุกคนก็ยังต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อจำเป็นต้องออกจากเคหสถาน หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เมื่อต้องไปสัมผัสจุดต่างๆที่มีผู้สัมผัสมาก อาทิเช่น มือจับประตู และหลีกเลี่ยงการไปสถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมาก หากจำเป็นต้องไปก็ขอให้จำกัดระยะเวลาให้สั้นที่สุดและอย่าลืมเว้นระยะทางสังคม
ในส่วนการเรียนการสอน ทางโรงเรียนได้จัดให้คุณครูผู้สอนสอนสดออนไลน์และในหลายวิชาจะมีการบันทึกการสอนและนำไปเก็บยังห้องเรียนออนไลน์ของนักเรียนซึ่งนักเรียนสามารถเปิดชมคลิปย้อนหลังได้ และเพื่อให้นักเรียนได้ความรู้ไปมากที่สุดเท่าที่รูปแบบการจัดการเรียนการสอนจะอำนวย ทางโรงเรียนต้องขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครอง ขอให้ท่านผู้ปกครองกำชับให้นักเรียนเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ ทำงานที่ได้รับมอบหมาย และทำแบบประเมินความรู้ออนไลน์
ท้ายนี้คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางโรงเรียนหัวตะพานวิทยคมขอให้ท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง และขอให้เราทุกคนผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้โดยปลอดภัยครับ

 

e-Studentloan
r-radio
ITA
DGA
previous arrow
next arrow