พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565

พิธีไหว้ครูโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.00 น.
ณ หอประชุมโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม

 

ภาพกิจกรรม :https://drive.google.com/drive/folders/19s764gtnsw-TvanUIz6Q3-cVxbHIp0sr?usp=sharing