ยินดีต้อนรับ นายธีรศักดิ์ สารสมัคร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมยินดีต้อนรับ

 วันที่ 11 ตุลาคม 2566   ดร.เฉลิมเกียรติ แก้วกนก ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
พร้อมด้วยกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายธีรศักดิ์ สารสมัคร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม  โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนจิกดู่วิทยา
ร่วมส่งและให้กำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่
ณ อาคารเกียรติยศไทหัวตะพาน