สัปดาห์คุณภาพ

เป็นสัปดาห์คุณภาพ เพื่อเป็นการให้นักเรียน ส่งงานเพิ่มเตอม/สอบเพิ่มเติม เพื่อปรับคะแนนให้มากขึ้น
ช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds