พิธีทำบุญครบรอบ 50 ปี

เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งโรงเรียน  จึงจัดกิจกรรมดกิจกรรมถวายภัตตาหารเพล และได้รับเกียรติจาก
อดีตผู้อำนวยการ ครู โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม และโอกาสนี้คณะศิษย์เก่า ครู อาจารย์ ร่วมตั้งกันจัดตั้ง
“ต้นบุญทุนการศึกษา 50 ปี จากพี่น้องลูกดำแดง” เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาแก่น้องๆ ที่มีความประพฤติดี
ยากจน 
และขาดแคลน ทุนทรัพย์  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 94,081 บาท 

ภาพกิจกรรม :https://drive.google.com/drive/folders/1Yo7byHxudJ0NsWHJ_UJBzvh2NkAJuM3Y?usp=sharing