โครงการพัฒนาเด็ก ซี ซี เอฟ จังหวัดอำนาจเจริญ

มูลนิธิ ซี ซี เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน
ประกวดวาดภาพ “ใต้ร่มพระบารมี พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในดวงใจ
นิทรรศการศิลปะ Wall Gallery  เฉลิมพระเกียรติ

ภาพกิจกรรม : Click