โครงการทดสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการฯ

โครงการทดสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ บริษัทเซ็นเตอร์วัน เอ็ดดูเคชั่น
ผลการแข้งขัน ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1