โครงการส่งมอบความห่วงใยจากใจศาลเยาวชนและครอบครัว

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดโครงการส่งมอบความห่วงใยจากใจศาลเยาวชนและครอบครัว 
โดยนาย  สำเร็จ พงศ์วงประเสริฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ อาคารเกียรติยศไทหัวตะพาน