5 ธันวาคม วันสำคัญของชาติไทย

 ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
5 ธันวาคม 2565
ซึ่งถือกำหนดเป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งในกิจกรรมประกอบไปด้วย พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
วัดบ้านเก่าบ่อ พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม
ณ ศาลาประชาคมอำเภอหัวตะพาน