โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน เยาวชน และประชาชน รุ่น1

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน เยาวชน และประชาชน รุ่น1
ระหว่าง วันที่  24-26 มกราคม 2565    ณ  หอประชุมโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
โดยได้รับเกียรติจาก  นางสาววันเพ็ญ  ตั้งสกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน ในพิธี

ภาพกิจกรรม : คลิก!