คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนร่วมบริจาคโลหิต เหล่าการชาดจังหวัดอำนาจเจริญ

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนร่วมบริจาคโลหิต เหล่าการชาดจังหวัดอำนาจเจริญ
ณ หอประชุม โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม