กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนและรดน้ำขอพรผู้อาวุโสเพื่อเป็นสิริมงคล

กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนและรดน้ำขอพรผู้อาวุโสเพื่อเป็นสิริมงคล
เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

ภาพกิจกรรม :งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม