ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

พีธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
คุณณิชชา  พันธุ์วรรณ ายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะ พร้อมด้วย  คณะผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา
นักเรียน และผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
นำรายได้สมทบทุนในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชั่วคราว

ณ อาคารเกียรติยศไทหัวตะพาน 

ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธายังสามารถบริจาคสมทบทุนต่อยอดผ้าป่า ได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหัวตะพาน
ชื่อบัญชี รายได้สถานศึกษาโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม บัญชีเลขที่ 020052350513

***หากต้องการใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษี สามารถแจ้งชื่อ และเลขบัตรประชาชน ทางข้อความของเพจ***
https://www.facebook.com/huataphanwit

ภาพกิจกรรม : คลิก+
facebook fanpage :คลิก!