การประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษธุรกิจ(Business Program)

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566  คณะกรรมการประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567
โดยได้รับเกียรติจาก  ดร.เอกลักษณ์ พลศักดิ์ รอง ผอ.สพม.อบอจ เป็นประธานกรรมการประเมิน

พร้อมด้วย ดร.วุธฒิชัย รัตนวารีพันธ์ุ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมให้การต้อนรับ  และรับนการประเมินขอเปิดห้องเรียนพิเศษในครั้งนี้
ณ อาคารเกียรติยศไทหัวตะพาน โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

 

ภาพกิจกรรม : คลิก