การประชุมเชิงปฎิบัติการ การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขตพระศรีเจริญ

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.อบอจ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ในสหวิทยาเขตพระศรีเจริญ ตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดี มีความสุข
และกิจกรรมสหวิทยาเขตสัมพันธ์

โดยมี ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขต ผู้บริหาร ข้าราชการครูโรงเรียนสหวิทยาเขตพระศรีเจริญ ณ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม

ภาพกิจกรรม : คลิก