เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญร่วมบริจาคโลหิต

หล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญร่วมบริจาคโลหิต

เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับโรงพยาบาลหัวตะพานออกรับบริจากโลหิต
ร่วมกับ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
ณ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม