การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม

กิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม  ณ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม

ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาลตำบลหัวตะพาน

ภาพกิจกรรม :https://drive.google.com/drive/folders/1bPi3BYqqyWkTnJrOlHY0AdUtjc0WFJFl?usp=sharing