นิทรรศการวันเข้าพรรษาและหล่อเทียนจำนำพรรษา

เนื่องจากกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯและนักเรียนชั้น ม.6 ได้จัดนิทรรศการวันเข้าพรรษาและหล่อเทียนจำนำพรรษา โดยมีกิจกรรม ดังนี้

– กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
– บอร์ดนิทรรศการแสดงความสำคัญของวันเข้าพรรษา
– กิจกรรมตอบคำถาม จากนักเรียนชั้น ม.6(เวลา11.30-12.30ของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์)

กิจกรรมจัดขึ้นเป็นเวลา2วัน(20-21กค66)ณ ศาลาสีเหลือง🧡 จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกท่านร่วมทำบุญหล่อเทียน

และขอความอนุเคราะห์คุณครูแจ้งนักเรียนที่สนใจร่วมกิจกรรมในเวลา11.30-12.30(พฤ-ศ)

ภาพกิจกรรม :คลิก